23.3.10

02 sep 2009

Absència: quan algú o alguna cosa ja no hi és però encara se l´espera.
Moi Dolz